Афродита Гугушева - политология четвърти курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Основни изисквания за обществено поведение на публичния човек

      

           Всеки изгражда определен модел на поведенчески реакции при различни социални сцени. Неговата ефективност и влиянието, което ще окаже върху поведението, се определят и от уменията  му и заучените модели в публичното поведение.
При разкриване на публичната си личност всеки се стреми да покаже чертите, които го правят адаптивен за ситуацията, тогава правилното изграждане на поведенческа стратегия, доброто познаване на реакциите на другите води до добро себепредставяне, себеутвърждаване  и налагане в деловото общуване. От доброто представяне на собственото Аз до голяма степен зависи получаването на популярност, значимостта в обществото и степента на въздействие върху околните.


           Това, което обикновено наричаме етикеция, протокол или умение да се държим в обществото, днес представлява цяла индустрия. Много са фирмите, които организират различни курсове за усъвършенстване на поведението, както и учебниците, които се издават. Хората са убедени, че това обучение се отразява благоприятно на техния бизнес, на личния им живот, колкото и скъпо да го заплащат. В рамките на тези курсове се инсценират официални срещи, приеми, коктейли, официални вечери и обеди, размяна на подаръци, произнасят се тостове и се води "малък разговор".

         Засилените контакти на българите със света през последните години, участието им в обществени прояви у нас и зад граница доведоха до осъзнаване на необходимостта от шлифоване на обноските. Вече се появиха първите курсове по бизнеспротокол. Стана очевидно, че преводните учебници са приложими само донякъде, защото протоколът има и свои национални особености. У нас, както и навсякъде другаде, има "добри практики" в общуването, които трябва да се поощряват, и "лоши практики", които следва да бъдат разобличавани. Със своите шумни светски прояви шоубизнесът често е носител на безвкусицата, докато консервативният дипломатически протокол по правило е ориентир за добрия тон.

        Съществуват противоречиви разбирания за това какво трябва да бъде поведението на публичната личност в България. Пример за това са различните крайности в лицето на всякакви общественици  политици, журналисти, лица, познати ни от телевизията, хора на изкуството. Във всяка сфера има представители, различаващи се в поведението и в цялостния си имидж. Парадоксален е например образът на кмета на София Бойко Борисов, който изглежда и се държи по-скоро като охранител на някой представител на сивата икономика, отколкото като представител на властта. Интересен е фактът, че тази му визия намира широка обществена подкрепа и е пример за подражание на много млади хора. Друг пример, показващ разнообразието в разбирането на обществените личности за визията им, който можем да посочим, е вече пословичната с начина си на обличане представителка на властта Татяна Дончева. Въпреки своя професионализъм тя е възприемана зле сред обществеността именно заради своя лош вкус към облеклото.

       Разбира се, има и много публични личности, които съумяват да съобразят както външния си вид, така и позициите си по обществено значими проблеми така, че да спазят етикецията и общоприетите норми и да печелят респекта на различните социални среди. Важно е да се знае, че образът, който една  личност изгражда за себе си  в общественото пространство, е силно оръжие за социално влияние. Неговата сила и въздействие обаче зависят от способността за познаване на обществото и реакциите му, както и от изкуството да използваш правилно инструментите за въздействие върху останалите.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.