Атанас Мишев  - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

КИТЕН

 

През тази година се предвижда в общинската хазна на град Приморско, към който спада град Китен, да влязът 1 млн.лева по-малко приходи от продажба на общинска собственост. Увеличаване на собствените приходи, но не за сметка на продажби на общинските имоти, е част от политиката, която е упомената като официална, но не се следва от общинското ръководство. Ясно е на всички, че бюджетът не се разпределя равномерно сред градовете, спадащи към община Приморско. Много имоти са продадени неправомерно, построени са хотели за милиони лева, продължават да се строят непрекъснато големи здания, които засенчват буквално и метафорично бизнеса на местните жители. Като гражданин на град Китен мога да кажа, че моите родители са работили здраво с десетилетия, за да създадат база, с помощта на която да се изкарват пари от туристи, и когато видя хотел на центъра на Китен, построен за година и половина, на стойност 15 милиона по неофициални данни, с табелка на входа му “Свободни стаи”, нещо ми говори, че работата опира до пране на пари и от това губят не само местните жители, но и туристите, които се настаняват в хотели, направени за максимално бързо време, направени “през ръцете”, за да се гонят срокове, тоест лоша и опасна среда за почивка. От общината казват, че средствата, отпуснати за социална и културна политика, са достатъчни – 80 хил.лева за образование и здравеопазване; 301 хил. лева за читалищата, което за мен са смешни суми в сравнение с реалните финансови възможности на общината. Но забележете следващите цифри – “Строителната програма на община Приморско възлиза общо на 7 641 409 лв., от които 6 404 409 са за капиталови вложения и 1 237 000 лв. за текущ ремонт.” И още – “С външно финансиране ще се извърши заложеното брегоукрепване в град Китен, което е на стойност 1 600 хил.лв.” Дефакто община Приморско ще чака външно финансиране, за да укрепи бреговете в Китен, който за общината е като златна кокошка в сравнение с другите села и градове, които спадат към нея, а ще даде милиони лева за запълване на дупките по улиците с асфалт. Още един показателен цитат за правилното разпределение на бюджета в община Приморско – “Предвиждат се 300 хил.лв. за довършването на административната сграда на общината, в строителството на която досега са вложени 1 милион лева.” За да бъде предвиден и изпълнен бюджетът на 100%, е необходимо да се ограничи “изтичането” на общински средства чрез осъществяването на финансов и обществен контрол.

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright ©1997-2008 OMDA LtdAll rights reserved.