Снежана Карамфилова

 

Кафенето - неизменна част от нашия живот

 

  

Едва ли може да се отрече, че една от основните институции, които човек посещава най-често, е кафенето. Дали става въпрос за кварталното кафене, за кафенето, разположено в непосредствена близост до училището или работата, или пък за кафенето на няколко пресечки от дома, на края на града или в съседния град, е без значение, защото то вече се е вкоренило в живота на хората, превърнало се е в част от ежедневието, в притегателна сила. И това е неизбежно с оглед на факта, че то е навсякъде около нас, лесно се открива дори когато сме в непознат район. В този смисъл неговото местоположение като че ли постепенно отстъпва място на самата обстановка вътре и извън кафенето, на музиката, интериора, на качеството на предлаганите напитки и начина на обслужване, на  уюта, който създава.

Не можем да не отбележим огромното разнообразие от кафенета с различни размери, със специфичен стил на обзавеждане, които до голяма степен влияят върху превръщането им в предпочитано място за най-различни групи от посетители. Едни кафенета например отговарят на изискванията на майки с деца, други са пригодени към желанията на ученици, студенти и други младежи, трети чрез своя лукс привличат вниманието предимно на богати хора, които могат да си позволят удоволствието от предлаганите услуги, четвърти предоставят подходящи условия за провеждане на бизнес и делови срещи,  някои отговарят на нуждите на по-възрастното население и т.н. Голяма част от кафенетата обаче обединяват в пределите си огромно многообразие от различните социални, религиозни, етнически групи, хора с друга националност. По този начин се подчертава една важна функция на кафенето като средище на сблъсък и обмен на култури.

Реално погледнато, кафенето днес се отличава като място, което прави възможно едновременното реализиране на няколко дейности. То е място, където човек може едновременно да съчетава работа с удоволствие, да прекарва свободното си време, да релаксира, да се среща с приятели или близки, да се запознава с нови хора, да обменя идеи и информация, да дискутира по дадени въпроси или проблеми, да се забавлява. Всичко това е само част от приложенията на кафенетата, застъпени в известа степен още от самото начало на създаването им.

Връщайки се назад във времето, откриваме една цяла култура по отношение на кафето и кафенетата. За родина на кафето се смята Етиопия, но популярността си  кафето дължи на Йемен, от където започва широкото му разпространение. По своята същност кафето има богата история, включваща и редица легенди. Едва през VII в. то е пренесено от Африка в арабския свят, където постепенно придобива статут на чудотворна напитка, имаща приложение не само като питие,  но и като лекарство. От арабските страни постепенно преминава в Османската империя, като през XVI в. неговата консумация е масова. В рамките на близо една епоха кафето бележи триумф по целия свят, а със своето тонизиращо действие и специфичен аромат се превръща в една от най-желаните и предпочитани напитки. Постепенно в отделните кътчета на земята се обособяват различни начини за приготвяне на кафето, формира се специален ритуал за направата му.

Това до голяма степен съдейства за осъществяването на една друга тенденция - поставят се основите на първите кафенета като място за реализиране на ритуала и възможност да се изпита насладата от неговия вкус. Според една от версиите, за първоизточник при изграждането на кафенетата се смята Константинопол, където през 1475 г. е отворено първото кафене в света. Поставя се началото на постепенен, но мощен по своя обхват процес. Целият XVII в. и XVIII в. са белязани от изграждането и откриването на нови кафенета из пределите на Европа - Италия (1645 г.), Англия (1652 г.), Франция (1672 г.), Венеция (1683 г.), Берлин (1721 г), Русия (края на 18 в.) и др. В края на века, след обсада на Виена от османците и тяхното оттегляне остават чували с кафе. Австрийците по случаен начин установяват начина на приготвяне на кафето и по-късно се поставя началото на първите виенски кафенета. Периодът от XVII до XX в. се характеризира като епоха на абсолютната власт на кафето.

Неизбежно, под османско влияние, то става част и от културата на Балканите. Това повлиява за изграждането и обособяването на различни типове кафенета: чорбаджийски, еснафски, етнически, младежки, махленски и др., чието влияние се чувства все по-осезаемо. Кафенето присъства не само в ежедневието на местните жители, но се превръща и в неизменна част от българската литература. То е не просто място, където хората се срещат и прекарват свободното си време. То е едно от основните средища на социалния живот. Това е мястото, където цари открита атмосфера, което предразполага за провеждане на свободни разговори и дискусии от всякакво естество. Кафенето се превръща в културно пространство, в което се извършва най-интензивна обмяна на идеи, мнения, споделяне на интереси. То е сборен пункт, в който се разискват ежедневно десетки въпроси от различен характер - политически, икономически, социални и др. В този смисъл то има обединителна и образователна функция.

Друга негова важна характеристика е, че  в кафенетата се създават условия за обща събитийност чрез провеждане на различни културни мероприятия от страна на писатели, художници и други хора на изкуството. С други думи, то играе ролята на научен кръжок. Освен това е проводник на нови културни практики, повлияни от далечни и по-близки страни. Новите елементи като игра на табла, карти, билярд, пушенето на цигари допълнително засилват желанието за посещение. Не без значение е и обстоятелството, че кафенето е и място, откъдето се получава информация за актуалните събития в обществения живот, за всичко случващо се в рамките на националната държава и далеч извън нейните предели. Свободният достъп до пресата допълва информираността на посетителите и предоставя възможност за непосредствено обсъждане и оценка на публикуваните статии.

 Освен това кафенето е един от присъщите белези на града, който го отличава от останалите населени места. То е част от неговата инфраструктура, едно от водещите публични пространства. Ето защо се превръща в обект на внимание, заемащ значимо място в трудовете на редица автори и по-специално във българската възрожденска литература. Точно по това време то се заражда като институция по българските земи, като част от социалния живот на хората и като място, от което тръгват редица революционни идеи.

Всичко това дава обобщена информация за характера на кафенетата. Проследяването на функционалното богатство на кафенето от неговата поява и развитието му през годините, позволява да се направи извод за това до каква степен и в какви отношения съществуват прилики и различия между неговата първоначална форма и съвременния му облик.

Първоначално да вземем под внимание броя на кафенетата в настоящия момент. Безсмислено е да установяваме до точност колко са, още повече че се вижда на пръв поглед - един по-голям град има десетки кафенета, разположени по всички негови краища и райони, така че да привличат възможно повече клиенти, като се наблюдава тенденция за тяхното прогресивно нарастване. Това явление е налице вече не само в градовете, но и по селата и някои други населени райони.

Друга особеност е самата обстановка вътре и около кафенето. С цел привличане вниманието на повече посетители, внушителна част от кафенетата следват някакъв специфичен стил на строеж на самата сграда, на обзавеждане, на изграждане на градинки със зелени площи или поставянето на някакви декоративни фигури, така че кафенето да  бъде колкото е възможно по-атрактивно, да събужда интерес сред по-голям кръг от хора, да предоставя желаните и очаквани удобства. В този смисъл дори и две еднакви на пръв поглед кафенета действително са изключително различни. Не само личният вкус, преценка на собственика и потребностите на клиентите, но до голяма степен и културата на местните жители и региона, в който се изгражда кафенето, са определящи за неговата конструкция.

Все по-големите изисквания и стремежът към различие непрекъснато и ежедневно изменят облика на кафенетата. В това отношение няма никаква база за сравнение на състоянието му днес и това, което е било преди десетки години.  И няма как да е иначе... времето, модата, хората и техните интереси и възгледи, населеното място... всичко се е променило, целият свят. Запазила се е като че ли единствено идеята за кафенето като онази институция, която събира и сплотява хората, с неговите първоначални функции, но отново пречупени през призмата на нашето съвремие.

Не може да се отрече ролята на кафенето в живота на човека днес. То е място, което предразполага за забавление и почивка от напрегнатото ежедневие, място, което забавя скоростта на живота, но същевременно не отдалечава от реалността. Цялото разнообразие от посетители представя една богата гама от съдби и понякога дори един бърз и неволен поглед върху лицето на даден човек е достатъчен да получиш някаква, макар и бегла представа за него. Самото изражение, стил на обличане, маниери до известна степен правят възможно да се прецени човека отсреща, така че след известно време, прекарано в кафенето, той да не изглежда толкова чужд и непознат. В този смисъл кафенето има функцията да сближава хората, съдейства за тяхното опознаване.

Не без значение е и мястото на кафенето като център за сравнително активен обмен на информация, идеи, мнения и препоръки, място, където сред приятна обстановка и компания, човек отново може да взема отношение по всякакви естетически и политически въпроси, да излага своите възгледи и защитава своята позиция. Подобно на минали години и в някои от съвременните кафенета също се доставя преса, което още повече подобрява осведомеността на хората за актуалните събития.

Друга отличителна характеристика е разнообразието от услуги, което кафенето предлага. Като доказателство на тази теза могат да послужат описанията на  следните няколко кафенета.

Днес рядко се срещат кафенета, предоставящи единствено напитки - кафе, безалкохолни напитки, сокове и т.н., но въпреки това все още ги има. Красноречив пример е ето тази сграда.

 

По размери кафенето е доста голямо, като на пръв поглед то наподобява по-скоро магазин. Освен няколкото маси вътре в него, през пролетта собствениците му изнасят двойно повече маси и столове и на площадката до кафенето. Самото кафене е доста прохладно и заема стратегическо място, поради което често има голям брой посетители - предимно читатели в библиотеката и дори случайни минувачи. Обзавеждането е доста скромно, барът е почти обикновен. На него има единствено кафе машина, малка мивка и поставка за чаши, а на отделен рафт са наредени пакетчета чай, нес-кафе, капучино, топъл шоколад. Кафенето предлага и други напитки - безалкохолни, сокове, минерална вода и бира, но не се сервира храна. Заведението е на самообслужване.

 

За разлика от горепосочения тип, в менютата на повечето кафенета  влизат и храни - бързи закуски, салати или други ястия, т.е. представляват по-скоро заведение за хранене, в което се предлага и кафе. Подобен тип може да се види на следната снимка.

Заведението е посещавано предимно от млади хора - студенти, и рядко от преподаватели. То е с внушителни мащаби и доста добре обзаведено. Самото кафене е направено от дърво, с алуминиеви столове и маси. Условно е разделено на две части, като има възможност и за поставяне на маси навън. Заведението предлага богат избор от тостери, напитки от най-различен вид -билков и плодов чай, прясно мляко, айрян, еспресо, нес-кафе, капучино, мокачино, топъл шоколад, сокове, безалкохолни, бира, минерални води и т. н; принцеси, пържени картофи, скара и др. Освен това има и богато разнообразие от сухи храни. Доставят се също така и различни типове вестници. Обслужването е на ниво.

 

Някои кафенета работят почти през цялото денонощие, тъй като представляват тип клубове или нощни дискотеки. Поради тази причина и тяхното обзавеждане е направено така, че да предлага подходящи условия за сутрешно кафе и едновременно с това да осигурява необходимата обстановка за вечерни забавления. Заведението, което следва да се представи, е точно от този тип, като освен кафене и нощен клуб то представлява и тип сладкарница.      

 

Кафенето заема доста голямо пространство и има добър изглед, поради което привлича внимание от далече. Вътрешното помещение има внушителни размери, а обзавеждането е типично за луксозно заведение. Навсякъде има малки дивани, фотьойли и столове с изискан вид, като подобно е положението и с масите - предимно ниски и стъклени. Едната част от заведението е заета с кръгъл бар, пригоден преди всичко за консумация на алкохол. В заведението има и телевизор с широк екран, който е изключително подходящ и предпочитан от някои фенове при излъчването на футболен мач.

Останалата част от напитките се съхраняват и приготвят в друго помещение, което се използва и за кухня, като непосредствено до нея, в съответствие с необходимите изисквания, е и тоалетната. Менюто включва богат избор от различни ястия, както и разнообразие от сладки изделия, част от които са изложени на самия вход на заведението.  На площадката пред него има множество маси и столове за летния сезон. За удобство както на персонала, така и на самите клиенти е предвиден летен бар и външна тоалетна.

 

 

 От своя страна това прави заведението още по-атрактивно и често избирано  не само за приятелски и бизнес-срещи през деня, но и за нощни забавления на младежи и други хора. Многообразието от музикални жанрове допълва специфичната обстановка на кафенето, засилва настроението на посетителите - привърженици на съответния стил. Не без значение е и детската площадка в непосредствена близост до външния бар, което прави заведението подходящо и за майки с деца. Това демонстрира стремежа на собствениците на кафенето да му придадат такъв облик, който да го направи достъпно и уютно за посетители от различни възрастови групи. 

Има и друг тип кафенета, които също много бързо се превръщат в любимо място заради разообразието, което съчетават в себе си. Става въпрос за помещения, които се използват едновременно като кафене, сладкарница, заведение за хранене от типа на кръчма. Точно към тази група можем да отнесем и следващото заведение. Неговите размери са значително по-малки от тези на предходното, но за сметка на това пък едно от основните му предимства е специалният кът за деца, намиращ се вътре в заведението, но съвсем отделен от помещението за възрастни.  Обзавеждането на последното напомня по-скоро на кръчма, отколкото на кафене, но въпреки това то има доста посетители и през деня, предимно - родители с деца. Това се дължи на обстоятелството, че освен вътрешен кът има и детска площадка до заведението. То предоставя подходящи условия за отбелязване на различни празници като  рождени, имени дни на деца и възрастни, както и на някои други важни събития.

                         

 

Кафенето предлага богата гама от ястия от различни краища на страната и голямо разнообразие от напитки - безалкохолни, тонизиращи (различни видове чай, кафета, плодови напитки), алкохол, коктейли и др., уютна и достъпна обстановка на хора от различна възраст и със различно социално положение. За обзавеждането вътре са използвани предимно дървени орнаменти, барът е сравнително голям и предоставя голям избор от питиета, отделно има кухня и тоалетна. Картини и няколко огромни саксии с цветя допълват интериора на заведението и придават още повече настроение на посетителите. За топлите дни са изнесени и няколко дървени маси и пейки до един от изходите на кафенето.     

           

В своето динамично ежедневие човек невинаги може да отдели достатъчно време, за да посети някое кафене. В такъв случай за предпочитане са местата, които мигновено предлагат кафе и други напитки, места от ето този тип, познати повече като павилиони. В сравнително малките си размери те включват огромно разнообразие от пакетирани сладки и солени изделия, безалкохолни напитки, цигари, дори и закуски. Срещат се често, дори по-често и от самите кафенета, предимно до спирки, училища, университети, библиотеки и други публичи места.

Горепосочените няколко кафенета представят само малка част от цялото многообразие от типове, което те формират, но достатъчна, за да се проследи специфичната обстановка и предназначение, което има всяко едно от тях. Тази специфика се изразява не само по отношение на интериор, начин на обслужване, тип клиенти, но включва в себе си и някои елементи, които отличават съответното място, където е разположено кафенето. Именно тези характерни особености придават на кафенетата в различните страни онзи облик, който ги разграничава от другите, прави ги атрактивни и неповторими сами по себе си, привлекателни за милиардите посетители по целия свят.

 

 


 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

 

Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2011 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени