Начало за ЕВАНГЕЛИЕ


...Вие
трябва да се родите
свише.

Евангелие от Йоана
гл. 3, стих 7

ПРОЛОГ

Ти, мое пъклено боготърсачество! -
Защо ме водиш през горящи клади,
въздавали светата праведност?

Защо ме връщаш в мрачни дни, когато
небето са подпирали разпятия
и между тях един разпънат е мълвял:
"Прости им, Господи, защото те
не проумяват туй, което вършат!"

Ти, мое упование, покълнало
в измъчения ум и смазано сърце! -
Прелей ме във Всеблагия Човешки Син,
за да узная за това, което
не са успели да узнаят ни Матей,
ни Марко, ни Лука, нито Йоан!

Защото вятърът на времената
се носи над земята ни,
през нервите ми вее страховит,
измъчва ме
и иска да говоря!

 


 

1998-2014 OMDA Ltd. Всички права запазени