Тодор Токин

Журналист, политически наблюдател

 

Книгата на Петко Симеонов “Голямата промяна” излезе през 1996 г. и веднага бе изчерпана. Големият интерес към нея се дължеше на това, че тя бе първата за промените в България през 1989 г.  След това последваха и други, но почти всички цитираха Петко Симеонов. И няма как да бъде другояче – самият той е един от най-активните участници в събитията, от които ни делят вече 15 години. 

“Голямата промяна” е крайно интересна със съчетанието на лични преживявания на автора с документи на времето, което описва – от зараждането на СДС до първите свободни избори на 10 юни 1990 г.

В книгата по един типичен за Петко Симеонов начин са представени портрети на едва що проходилите тогава нови български политици, които нахлуха след Промяната.

Смея да твърдя, че нито едни последвали мемоари за онази епоха не могат да се сравняват с автентичните внушения на “Голямата промяна”. В съчетание с майсторското перо на автора книгата е не само първа по време, но и досега си остава първа по значение сред всичко, което се написа впоследствие по темата.

 


Copyright 1998-2011 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История |

Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

Начална страница