120 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ


 


    Две пощенски марки с обща перфорация, илюстрован плик и специален печат валидира Комитетът по пощи и далекосъобщения на 27 февруари, дни преди националния празник на България 3 март. На тази дата през 1878 г. воюващите Русия и Турция подписват в градчето Сан Стефано мирен договор. С него, след петвековно отсъствие от картата на Европа, българската държава се възстановява в исконните й територии . 

    Номиналите на марките в изданието са 120 и 600 лева. За сюжет на ниската стойност художникът Николай Пекарев е предпочел портрет на руския цар Александър II. Върху марката от 600 лева той е изобразил Паметника на свободата в град Русе. Перфорацията на изданието е гребеновидна, а тиражът му е 150 000 екземпляра.