МНОГОНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ФАР
ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

 
    От 13-те централно- и източноевропейски държави, включени в Многонационалната програма ФАР за телекомуникации и пощи, България е първата, която й посвещава марка, илюстрован плик и специален печат. Активността на местните маркоиздатели е обяснима, тъй като страната е координатор на дейността в сектора за телекомуникации от инициирането на програмите ФАР през 1991 г., а четири години по-късно тя поема и функции по отношение на пощите. 
    Въпреки наложените от темата ограничения художникът на трите издания Симеон Кръстев, успява да избяга от скуката и шаблона. В един силно изчистен стил и с топли тонове той представя върху марката емблемата на Програмата ФАР и карта на Европа с подпомаганите държави. 
    Пощенската марка, чийто номинал е 120 лева, е предназначена за вътрешна кореспонденция и това обяснява високия й тираж - един милион екземпляра. Валидирането на комплекта пощенски издания се извърши на 24 април. 
 


Защо "приказка"? Земята на българите | Народът на България  История | Етнография и фолклор  |
Българска кухняПоглед към деня