ПЪРВА БЪЛГАРСКА МАРКА ЗА ВЕЛИКДЕН


 
 

    Приветлив великденски заек, каручка с писани яйца и обляната в светлина фигура на Христос - тези традиционни символи са използвани от художника Венелин Вълканов в сюжета на първата българска марка, посветена на големия християнски празник. Валидирането на изданието, чийто номинал е 120 лева, стана на 27 март. Тиражът му от 300 000 екземпляра, е в рамките на обичайното за местните марки от последните години. 

    По повод Великден Комитетът по пощи и далекосъобщения пусна още илюстрован плик и специален печат.