Стефан Гайтанджиев 


  Роден е на 9 януари 1947 г. в Плевен.


  Завършил философия в СУ "Климент Охридски". Доктор на философските науки, научен сътрудник I-ва степен в Института за държавата и правото, БАН.  Работил е в Лабораторията за правно-социологически изследвания.


  Член на Русенския комитет 1988 г. Автор на неговия Устав.


  Член на Екогласност от 1989 г. Постоянен участник в инициативните комитети на събрания, шествия, митинги от 1989-1990 година. Участник в улични противопоставяния преди 10 ноември.


  Един от създателите на администрацията на СДС. Пише първите устройствени документи и ръководи административните служби. Умен, волеви и напорист. Демократично устроен човек. Винаги упорито е отстоявал левичарските си убеждения. Критикува БКП (сетне БСП) от "ляво". Член на Националния координационен съвет на СДС, 1990-91 г. (представител на Екогласност). Ако Тренчев се самоопределя като крайна десница в СДС, Гайтанджиев е на другия полюс. Основател и секретар на ПК "Екогласност". Участник в Кръглата маса. Отговаря за Секретариата на КМ (организационно-техническа служба).


  Депутат в 7 велико народно събрание от СДС.


  Политически секретар на коалиция Български демократичен център.


   Председател на ПК "Екогласност" от 1995 г.


  Депутат в 37 народно събрание (Парламентарна група на демократичната левица). Заместник-председател на ПГДЛ в 37-то НС.


  Заместник-председател на Комитета за правата на човека от 1995 г.


  Работил в Института по философия към Българската академия на науките.


Начало на Справочник Омда

 

 

 

 


Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2014 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Начало