Емилия Масларова: Само в България съотношението между най-ниската и най-високата пенсия е 1 към 7

 

http://www.focus-news.net/?id=f4608

 

14 май 2006 | 20:17 | TV 7

Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика, гост в предаването "Отзвук" по TV 7

Водещ: Вече цял месец, ако не и малко повече, Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ е доста щедро към обещания, безспорно думи и обещания, които галят ухото на отрудените хора, на хората, които живеят с много малки доходи. В България безспорно има доста такива, възрастни хора главно. Казвам добър вечер на министър Емилия Масларова.
Емилия Масларова: Добър вечер на вас и на вашите зрители.
Водещ: Благодаря, че се отзовахте на поканата, но мисля, че този въпрос е силно интригуващ и хората в крайна сметка събират всяка стотинка и всяко обещание за повишаване на живота, на качеството на живота. Въпреки, че някои от медиите Ви иронизираха като казаха, че имате “6 идеи на Масларова за живот” - в един вестник прочетох.
Емилия Масларова: Аз не съм го видяла.
Водещ: Няма значение, но нека да видим какви са всъщност тези ваши 6 идеи.
Емилия Масларова: Нищо няма, което не е свързано с това, което сме поели като ангажимент още от началото на мандата, и разбира се проблемите, които се знаят от всеки, които се разбират от всеки - това са политиката на доходите и заетостта. Твърде много неща, в интерес на истината, трябваше да се направят, защото по принцип ние от политиката на доходите започваме от много ниска база. Каквото и увеличение да дадем, каквото и желание да имаме, то е малко, защото в момента България има над 10 пъти по-ниски доходи средна работна заплата, отколкото страните-членки в ЕС. Така че сами разбирате, че и малкото хората го разбират и го оценяват. И аз искам да кажа, че..., поне да кажа няколкото добри неща. Това, което поехме като ангажимент и го изпълнихме е това, че увеличихме пенсиите не от юли, а от 1 януари с 5%, защото толкова се предвижда заради инфлацията в.... Направихме диференцирано заплащане, на по-ниските пенсии малко повече. Разбира се, готови сме със сребърния фонд, така наречен, т.е. инвестиционния фонд, който да стабилизира социалния стълб на пенсионната система. За съжаление там са изпуснати 8-10 години -времето на приватизацията, през което трябваше да се натрупат там пари, които да държат стабилен този първи солидарен фонд на пенсионната система. Разбира се, дадохме възможност и да се откупуват точки, когато сте навършили определената възраст, а нямате точки, и естествено намалихме осигурителната вноска, което е нещо много сериозно като стъпка. Там се освободиха много ресурси.
Водещ: Това е оценено от икономистите също.
Емилия Масларова: Да, много сериозно. Това рефлектира много добре върху пазара на труда. В момента аз бих могла да Ви уверя, освен, че имаме най-ниската безработица през април - 10.24%, в много европейски страни има много по-висока безработица в момента, аз Ви гарантирам, че и до октомври включително, сега, когато започне сезонната работа, селскостопанската работа, ние ще паднем на безработица под 10%. И другото, което е, че реално се заемат работни места в действащата икономика, в действащия сектор. От началото на годината до този момент по различни програми са близо около 40 хил. души на работа. Това не е никак без значение. Но аз се връщам към това, което Вие казахте за пенсиите. Предполагам, че това най-много Ви интересува. Защо аз поставих този въпрос на дневен ред? Дълги години, не мога да разбера по какви причини, политиката на доходите се счита, че е изключително и само работа на Министерството на финансите. Само че политиката на труда е в Министерството на труда. А в труда не е само Кодексът на труда, условията на труда, там са и условията на труда. Така че ние се заехме много сериозно да анализираме политиката на доходите и анализирайки и правейки съответните разчети, явно е, че трябва да се стигне до едни параметри, не разбира се държавата да диктува. Държавата трябва да посредничи да се определят правилата на политиката на доходите.
Водещ: И за пенсиите, какво значи това?
Емилия Масларова: И за пенсиите веднага. След 2000 г. се извърши промяна в пенсионното законодателство, въведе се нова формула, с която се преизчислиха пенсиите и над 1 млн. души бяха ощетени. Това не са хора, които не са работили, това не са хора, които са само и единствено с основно образование. Това са хора, които са били с висше образование, в различни сектори на икономиката, но поради преизчисленията...
Водещ: Получават най-малката пенсия.
Емилия Масларова: Получават 70, 80 , 90 лв. Сега, първо има няколко неща. Първо те пострадаха от това. Второто нещо, което е, ръстът на пенсиите през тези години в нашата страна е около 4%, реален, но това за сметка на новите пенсии, които са с по-висока осигурителна база и са по-високи. Това е в резултат на коледните добавките, които се дават и това е резултат от това, че по закон ние всяка година увеличаваме тавана на пенсиите, т.е. повишаваме най-високите пенсии. И оттам всъщност се получава и още нещо. Индексирайки пенсиите с един и същ процент, ние постоянно отваряме ножицата между максималната и минималната пенсия. Нали разбирате, че ако на 80 лв. дадете 5% увеличение - това са 4 лв., ако дадете на 280 лв. и на 300 лв. 5% увеличение, това вече са много по-голяма сума.
Водещ: Е добре, но Вие сега предлагате от 1 юли някъде 20%.
Емилия Масларова: За най-ниските.
Водещ: За най-ниските, а за средните - над 5%, за най-високите - 4%.
Емилия Масларова: Още нещо, което недоизказах.
Водещ: Да, и само да довърша, защото това е едно от възраженията, Вие сте го чували много пъти, включително и вашата предшественичка Христина Христова го казва, че това ще доведе до уравниловка.
Емилия Масларова: Уравниловката стана с промените в 2000 г. и тогава бяха ощетени. Аз неслучайно обяснявам, че там попаднаха хора, които са с високообразователен ценз, били са с високи доходи за времето си, но в резултат на тази формула те попаднаха, и това е невярна теза, че ще...
Водещ: Защо?
Емилия Масларова: Аз не искам да коментирам...
Водещ: Не, аз също не искам да коментирам, но това ме заинтригува. Вие казвате, че 90 лв. вече ще получават...
Емилия Масларова: Нека да кажа за какво. Първо, само в България съотношението между най-ниската и най-високата пенсия е 1:7. Никъде в страните-членки на ЕС такава висока диференциация между най-ниската и най-високата пенсия няма. Там е между 1:4 или четири и половина. Още нещо, извинете, но за мен беше абсолютна грешка минималната пенсия за трудов стаж и възраст да бъде съизмерена към социалната пенсия. Възможно ли е Вие да не сте работили нито ден, да получите една помощ за старост, защото това фактически не е социална пенсия, Вие не сте участвали в осигурителната система, и изведнъж минималната пенсия 115% от социалната пенсия, която е свързана с гарантирания минимален доход. Това са просто скалъпени неща. Това не са неща, които са свързани с правилата в политиката на доходите.
Водещ: Сега, за да бъде по-ясно за пенсионерите, които ни слушат. Добре, най-ниската пенсия Вие казвате, че ще стане към 90 лв., така ли е? А средната горе-долу колко в такъв случай ще се увеличи?
Емилия Масларова: При всички случаи в момента средната пенсия е 147 лв. Това е средната като казвам - тя е най-ниска, най-висока. Това са над 2 500 000 пенсионери, средно разделено на 12, на всеки месец. Това е една идея, която ние считаме, че е редно, защото по този начин минималната пенсия за трудов стаж и за възраст я съизмеряваме с минималната работна заплата. И тя не трябва да бъде по-малко от 55-60% от минималната работна заплата.
Водещ: Добре, сега ще ми позволите, защото това ме заинтригува, което казва Христина Христова. Вие сте още повече в една управляваща коалиция. Тя каза, че може да се получи аномалия: хората с най-малки пенсии, които са били слабо образовани и са работили ниско квалифициран труд, да вземат при увеличението 90 лв. пенсия, а тези, които досега са имали такава пенсия - това е една категория по-образовани, по-квалифицирани специалисти, например счетоводители, учители, медицински сестри, акушерки и прочие, на тях да им се увеличи пенсията от 90 лв. на 94 лв.
Емилия Масларова: Г-жо Грозданова, аз мисля, че много ясно обясних, че тези хора, на които сега искаме да повишим минималните пенсии, да я съизмерим с минималната работна заплата, са ощетени още в 2000 г. И ние сме длъжни да направим тази крачка, от една страна, за сближаване границите между най-ниската и най-високата пенсия, от друга страна, да е едно справедливо отношение към хората в различните времена, когато са се пенсионирали с един и същ образователен ценз. Аз категорично заявявам, че тук няма никаква демотивация. Демотивацията е за нашите деца или за внуците, които казват: “Защо да се осигурявам на моята заплата, след като моите родители са работили 40 години и сега им дават 75 лв.”. Това е демотивацията, а не това, което посочи г-жа Христова.
Водещ: Една кратка анкета и продължаваме.

Гражданин: Аз не виждам нещо особено Масларова да е направила, не е увеличила пенсиите.
Гражданин: Имам чувството, че дават възможност на малките пенсии, които стават по-големи от средните и фактически най-зле ще останат средните.
Репортер: А според вас редно ли е всички пенсионери да получават приблизително еднакви пенсии?
Гражданин: Не, защото нямат трудов стаж. Някои получават минимална пенсия, без да имат изобщо стаж.
Гражданин: Не съм съгласен, защото не всички са работили при едни и същи условия. Едните са работили при условия на вреден труд и би следвало те да получават по-висока пенсия.
Гражданин: В момента ти трябва доживот да работиш, за да станеш пенсионер. И реално трябва да си зададем въпроса за какво да плащаме тези осигуровки като не се знае дали ще доживеем, за да видим някаква пенсия.
Гражданин: Не съм пенсионерка все още, не са ми стигнали годините, няма работа.
Репортер: На колко години според вас човек би трябвало да се пенсионира?
Гражданин: 55, както беше преди. Добре е за жените.
Репортер: Колко според вас трябва да е минималната пенсия?
Гражданин: Не по-малко от 150 лв.
Репортер: Смятате ли, че ще се намерят пари за това увеличение?
Гражданин: Трябва да се намерят. Депутатите да дадат от своите заплати.

Емилия Масларова: Много добре, че пуснахте този репортаж. Пак искам да кажа нещо, за да стане ясно. Това, което предлагаме ще обхване повишаване на пенсиите на около 1 600 000 душ. Така че нека да не се спекулира...
Водещ: Поне с един, два лева.
Емилия Масларова: Г-жо Грозданова, това ще струва 73 млн. до края на годината на бюджета като от 1 януари ние сменяме и самата формула. Тя става 50 на 50, т.е. 50% от ръста на инфлацията, 50% от осигурителния доход, т.е. по-благоприятни условия. Това е до края на годината.
Водещ: А тези 73 милиона ще ги даде ли Министерството на финансите? То не е много дашно.
Емилия Масларова: Ние коментираме въпроса не да търсим допълнителен ресурс, а да направим допълнителни икономии и да извършим действително едно много внимателно анализиране на разходите, оптимизиране на разходите, с оглед да се насочат част от тези средства, за да се даде възможност на хората с ниски пенсии. За какво говорим, 1 януари 2007 г. не може с едно евро на ден...
Водещ: Не, в никакъв случай тук не може да Ви се....
Емилия Масларова: ...и това са за 35 години стаж.
Водещ: Така е, но хората, които дават парите, а все пак Министерството на финансите и бюджета...
Емилия Масларова: Тези, които дават парите сме всички ние, които работим.
Водещ: Да, но Министерство на финансите взима бюджета и го разпределя после.
Емилия Масларова: Това е бюджетът на държавното обществено осигуряване, държавата субсидира. Тук има и нещо друго, което пак трябва да си го кажем честно и откровено. Проверките, които направихме през последните месеци недвусмислено сочат, че на много места се получават две заплати. Едната е официалната, обявената, регистрираната, на базата на която се плащат осигурителни вноски, и другата, която получаваме на ръка. Нали разбирате, че сами ощетяваме себе си и своите родители. Не Масларова дава пенсиите. Нали разбирате, че всеки един от нас би искал да направи нещата по правилата и да ги спазваме всички. Аз лично това бих искала.
Водещ: Да, те на това Ви отговарят - че политиците винаги искат да се представят по-добре пред хората. Това е естествено желание, защото в крайна сметка всеки иска да го харесват. Въпросът, с който искам да приключим, поне за днес всъщност много голяма тема, е ще се намерят ли пари за тези ваши намерения? Пламен Орешарски как реагира на тази ваша идея?
Емилия Масларова: Водим непрекъснато преговори и разговори, търсим възможности. Ние вече направихме оптимизация на държавния апарат и от 1 април има действително оптимизация в държавния период. Има програми, по които е напълно възможно да преосмислим тяхното ефективно насочване, използване, рационално изразходване на средствата. И аз мисля, че би се направило..., и следейки как върви приходната част на бюджета за поне първите четири месеци, мисля, че без да дестабилизираме иска, ние все пак ще можем да направим един такъв реверанс.
Водещ: 1 юли е скоро. Благодаря Ви.
Емилия Масларова: И аз благодаря.