http://www.segabg.com/22042004/p0050002.asp

Огнян Минчев: Трябват ни 1 млн. имигранти, за да ни изработват пенсиите

Огнян Минчев

Снимка: "Сега"

ДПС може да изиграе деструктивна роля при привличането на чужденци у нас, казва политологът

АНА ИЛИЕВА

Доц. Огнян Минчев е преподавател по политически науки, ръководител на катедра "Политология" в СУ "Св. Климент Охридски". Директор е на Института за регионални и международни изследвания.

- Г-н Минчев, защо се фокусирахте върху демографската криза?
- България е в много тежка демографска криза и ако тенденцията продължи, има реална опасност кризата да стане катастрофа.
- Демографската криза не е ли общ проблем за развитите общества?
- За съжаление, България не е развито общество. САЩ, Канада и Австралия не могат да представляват модел за нас, защото са конструирани като имигрантски общества. За нас европейските общества могат да бъдат модел, тъй като те са с "предварително зададена идентичност". Но намаляването на раждаемостта заради урбанизацията и модернизация е само един от факторите в кризата. Особено важен за нас е факторът емиграция от страната. Тя беше взривна през последните 10 г. и то за първи път в историята на България.
- Продължава ли тази тенденция? Със същите темпове ли се изнасят българите?
------------
- Мисля, че тенденцията продължава, но за темповете ми е трудно да съдя, тъй като няма достатъчно надеждни данни за оценка. Част от тези мигриращи българи са гурбетчии - те са с ясното съзнание, че ще се върнат. Друга част са хора, които искат да устроят живота си другаде. Проблемът е, че много от емигрантите - бивши и бъдещи - са млади българи, на които се разчита да се възпроизведат и да осигурят континюитета на обществото. Поне що се отнася до образованите слоеве, факторът "емиграция" няма да бъде преодолян скоро, защото държавата ни няма в обозримо бъдеще да се превърне в равнопоставена на Запада икономика.
-------------
- Следователно ние не можем да привличаме имигранти?
- Напротив. С влизането ни в Европейския съюз, увеличаването на продължителността на живота и подобряването на средата, ще се появи още по-значима диспропорция между възрастните и младежките поколения. След едно поколение пенсионерите ще станат 40% от всички българи. Така активните ще трябва да поемат чрез своя труд ангажимента по издържането на все повече хора в предтрудова и особено в пенсионна възраст. Това означава по-високи данъци. Изборът е между по-малки заплати и големи данъци тук или по-големи заплати и разумни данъци в Европа.
- Решението е ясно.
- Още повече, че падат психологическите бариери пред емиграцията. Българското общество по традиция не е емигрантско. Дори при големите емигрантски вълни от Европа към Америка и Австралия и въпреки националните катастрофи хората са ходели по-скоро на гурбет. Сега за първи път имаме около 1 млн. българи извън границите и техният брой расте. Имайки предвид комбинацията на тези фактори - рязкото спадане на раждаемостта, износът на възпроизводствен потенциал, липсата на условия за много бързо подобряване на живота - демографската криза ще се задълбочава. Появява се рискът да не можем да се възпроизвеждаме като общество.
- Предполагам, че това не се отнася до малцинствата и така ще се промени етническата пропорция?
---------------
- Основните малцинствени групи ще продължат да се възпроизвеждат по-динамично от българското мнозинство, което ще промени пропорцията и ще прояви тенденция към изравняване. Същевременно не бива да се изпада в митологизиране на тази проблематика, защото и ромите раждат по-малко деца заради кризата през последните 15 години.
---------------
Цялата тази картина ни води до извода, че България със собствените си демографски ресурси не може да смекчи тенденциите на кризата. И единственият отговор на проблема е имиграция - привличането или допускането на хора отвън.
Чисто психологически за много българи е тема табу масово да споделят земята, водата, жилищата, работата с чужденци. Важно е да се разбере, че това не зависи от нас. В момента, когато станем членове на ЕС, няма да можем да спрем този поток. Той идва отвсякъде - от целия Трети свят, от всички страни на ОНД. Станем ли членове на ЕС, премахнат ли се границите между България и другите страни, ние няма да станем автоматично най-привлекателното място за обитаване, но ще бъдем обект на все по-нарастващ интерес за заселване. - Но тук едва ли има работа за имигранти.
- Аргументът "какво ще ги правим тези имигранти, като ние нямаме работа за самите нас" е едновременно валиден и невалиден. С влизането в ЕС ще се развие българският пазар, ще дойдат инвестиции и нови работни места. С идването си отвън чужденците сами разширяват икономиката и създават работни места. Най-доброто доказателство за това е китайската общност.
- Важно е да не натежат на осигуряването у нас.
-------------
- За да можем да контролираме процеса на имиграцията, е по-добре да имаме стратегия, отколкото да се отпуснем на течението. Първо, защото е добре тези хора да имат потенциал за реализация, а не да тежат на социалното осигуряване. Второ, защото не е безразлично откъде ще дойдат. Най-лесно е да се напълним с имигранти от Судан, Бангладеш, Афганистан и Ирак. Това ще доведе допълнително до етническо дебалансиране, а това вече е въпрос на национална идентичност, а не на религиозни предпочитания. Мюсюлманското малцинство например може да нараства в определен обем, иначе ще постави под въпрос идентичността на нацията. За нас е много по-изгодно да имаме стратегия на привличане на определени етнически и национални групи имигранти за сметка на други.
----------------
- Кои предпочитаме?
- Холандци и датчани са най-съблазнителните, но трудно ще ги убедим да дойдат. От възможностите, с които разполагаме, ядрото биха могли да бъдат българите от Молдова, Украйна и отчасти Македония.
- Защо отчасти?
- Има доста македонци кандидати за българско гражданство, но обезлюдяването на Македония не е възможно и не е в интерес на страната ни. Привличането на български общности от Молдова и Украйна ще намали културния шок до минимум. Защото това са българи, макар и прекарали последните 200 г. в друга среда. Мисля, че трябва да направим необходимото за селективно привличане на хора с добро образование и квалификация от страните от ОНД, които имат близка до нашата култура в сравнение със суданците.
- Говорите, че са нужни определени държавни преференции за такива имигранти?
- Имигранти така или иначе ще дойдат. С влизането ни в ЕС ние не можем да поставяме стени, ЕС не предоставя институции, чрез които можем да се оградим. Въпросът е да имаме национална стратегия час по-скоро, за да може като структурни пропорции на този имигрантски поток да привлечем подходящите групи, които да формират ядрото на новата имиграция. Защото след 2007 г. възможностите за селектиране на имигрантски групи ще се ограничат, тогава ставаме субекти на общото право на ЕС, което е либерално. Ако искаме да упражним целенасочени стратегии, трябва да го направим до януари 2007 г. Проблемът е спешен.
- Някои би сметнал, че е по-лесно да привлечем обратно нашите емигранти, отколкото да внесем нови имигранти.
--------------
- Значителна част от тези хора е много трудно да бъде върната. Някои от тях живеят доста добре, а други са посветили години от живота си, за да се устроят в нова среда и трудно ще направят крачка назад. Гурбетчиите, които берат маслини в Испания, вероятно ще се върнат, ако има предпоставки за по-добър живот тук. Други българи ще се върнат, за да изкарат старините си у дома с пенсиите от Америка или Германия. Но за нас е от голямо значение през следващите 10 години да привлечем 1 млн. души в активна възраст, които да започнат да изработват пенсиите. Просто няма кой да го прави.
---------------
- Може ли да се вини правителството за демографската криза, както направи опозицията при последния вот на недоверие?
- В България по традиция от тези 45 години, които неочаквано добре се вкорениха в психиката ни, държавата е отговорна за всичко. Така че, разбира се, държавата ще е отговорна и за демографската криза. Разбира се, нещастният статут на държавата ни през последните 15 години не предразполага хората да раждат и да отглеждат деца. Същевременно изборът да имаш или нямаш деца е сложен, личностен, психологически и културен. Независимо от това доколко държавата е в състояние на провежда ефективна демографска политика, бъдещето на нацията зависи от способността на обществото да се мобилизира за решаването на този проблем. На мен не са ми известни в човешката история такива усилия, които могат за кратки исторически периоди да променят демографските тенденции радикално. Затова предлагам да се помисли сериозно по темата имиграция.
- Каква конкретно може да е тази политика, която ще дава възможности на молдовските българи вместо на афганистанците, без да ни обвинят в дискриминация? ---------------
- Винаги ще се намери някой си комитет отнякъде, който ще ни обвини. Това няма никакво значение. Ние се влияем много от тези неща, защото критериите за толерантност и за гражданска адекватност са ни външни, те не са залегнали в собственото ни мислене. Затова чакаме "Хелзинкски комитет" и подобни организации, създадени с цел да намират кусури на този или онзи, да ни казват кое е бяло и кое е черно. Чешката република не е ли демократична страна, когато заяви, че ще приема специалисти във високите технологии от България, Румъния и Русия? Не иска да приема от Судан. Значи и ние можем да кажем, че хора с доказана българска идентичност получават българско гражданство, хора с умения и образование в определени сфери и от определени страни получават достъп с предимство и т.н.
--------------
- Какви пречки може да има пред такава стратегия?
- Проблемът е доколко в България институциите могат да я проведат. Българското образование трябва да се адаптира да обучава децата, че е нормално да живееш в многоетнично общество, в което трябва да се стремиш да възпроизвеждаш все пак българската национална идентичност. Трябва да сме готови да интегрираме тези хора в българската нация, за да я укрепим, а не да я доразмиване и затова е важна ролята на образованието и на спонсорираната от държавата култура. Трябва да се поеме ангажимент за насочване на имигрантите към определени типове заетост. Примерно, ако привлечем българите от Молдова, трябва да направим аграрна реформа, защото те се занимават със земеделие и ще дойдат без пари.
Проблем има в способността на политическата система да мобилизира подкрепа за такъв проект. Но държавата функционира слабо, а освен това ДПС и Ахмед Доган ще изиграят деструктивна роля. Доган изгради модел на етнически корпоративизъм в България. ДПС ще бъде заинтересовано от привличането на определени категории имигранти - от ислямския свят - и ще бъде заинтересовано да се превърне в говорител на всички хора, които не са етнически българи на наша територия. Доган контролира Комитета за българите в чужбина и чрез изкуствен административен хаос забавя максимално даването на българско гражданство на македонци и на бесарабски българи. ДПС има успех и при осуетяването на заселване дори на много малки групи бесарабски българи в Източните Родопи и Лудогорието през 90-е години. ДПС и Доган се третират с ескалираща сервилност от политиците и те могат да се окажат препятствие, ако не приемат ясни ангажименти.


 

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

 

Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2011 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени