КОЛАНЪТ

С този колан ще стегнем в един вързоп нашия любителски очерк за Езерния град.

Коланът  е в стила на блузата, но е отделна част от облеклото. Наличието на стил е едно от най-забележителните неща в Езерния град. 

Не е възможно  те да са имали  разбиране за  стила в облеклото, а да не са съзнавали  стила във всяка друга област на живота. Пред нас не са руините на еклектичен примитивен свят, а останките от хармонично развито общество, чиято култура вероятно е част от нещо значимо и все още неизвестно. В това общество:

 - са задоволени (в рамките на тогавашен стандарт) основните житейски потребности, 

- съществува висока степен на разделение на труда, 

- камъкът и дървото се използват за строителни цели, 

- разбирали са от планиране и изграждане на селища,

- вероятно съществува стенната живопис,

- вярванията са свързани с култа към Прамайката и вероятно Бика,

- минатюрните съдове в гробовете характеризират представите на жителите на Езерния град за задгробния живот,

- може да се допусне съществуването на жреческо съсловие,

- има безспорни данни за наличието на знакова система,

- украшенията на керамиката дават основание да се правят изводи за развито абстрактно мислене и определено чувство за ритъм,

-познавали са и са използвали: числото, правата линия, равнината, кръга, кълбото, триъгълника, квадрата, правоъгълника, правоъгълния паралелепипед,

- влагали са смисъл в: подобното, мъжко-женско, посоките на света, фазите на Луната, годишния цикъл, 

-миниатюризацията при керамиката, както и златните украшения,  дават основание да се допуска, че в Езерния град чувството за детайла  е част от разбирането за хармония и стил, 

- дрехата е имала естетическа и престижна стойност, което означава, че същото се е отнасяло до жилището,

- съществували са интензивни търговски връзки с други селища...

 

Ако хипотезата на Петко Димитров, Райън и Питман за  Потопа като черноморско събитие, случило се преди 5 500 години е вярна, то Езерният град е културно-историческото начало, от което тръгва Ной и семейството му, когато слизат от своя ковчег. Те основават  Езерния град, за да започнат строителството на  съвременната цивилизация.

Ако хипотезата е вярна, то в началото на Света са културите Хаманджия и Варна.  

 

Петко Симеонов

Дата на публикуване на български език: 10 юни 2000 г.

Дата на публикуване на английски: 2 януари 2002 г.

 

 

Езерният град - Храмът на Кибела

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История |
Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

Home

Copyright 1997-2011 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени