ОТВОРЪТ КЪМ ПОГРЕБАЛНАТА КАМЕРА

Погребалната камера има два отвора - единият отгоре (на равнището на терена), вторият от предверието. Ето входа от предверието.


799К

През него не мога да премина нито изправен, нито наведен. Промушвам се настрана. Най-тясната част е широка малко повече от педя.
Да погледнем другия отвор.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История|
Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк
 

Copyright 1998-2011 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени


Home