ГРОБОВЕТЕ

Попаднал на това поле в 40-градусовата жега сред камънаци и треволяци, в които сигурно гъмжеше от влечуги, реших че е много добре, дето в България няма сериозни змии.
Гледах  си в краката и изведнъж съзрях нещо тайнствено и удивляващо.


900К

Нима е гробница?
Така казват историците. Издълбана е преди 6-8 хиляди години. В нея се слиза по стъпала, които са от отсамната страна на моята снимка. Следва отвор, от който се попада в погребалната камера. Тя е строга пирамида: две на две крачки и около два метра височина.
На десетина метра от този гроб има друг, следва трети, четвърти и така на десетки километра наоколо. Археолозите са разкопали двайсетина. Останалите стоят от хилядолетия под тази изсъхнала трева.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История|
Етнография и фолклор | Българска кухня | Поглед към деня
 

Copyright 1998-2011 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Home