4
Броя, броя  стъпалата на снимката - изкарвам ги пет. А в бележника си съм записал, че са шест.  Все пак и в бележника ми пише, и от снимката личи, че те са добре оформени, сякаш са изработени с ъглошлайф, и са отлично запазени.
Again and again, I count the steps seen in the picture and they are five every time. While I have taken down their number to be six in my notebook. Yet, it is evident from both my notebook and the picture that the steps are well shaped, as if cut using some modern equipment, and that they are in fine state.

900K


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

 

Защо "приказка"| Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор |
Българска кухня | Хайд парк |

Why it is "Wonderland" | The Bulgarians' Land | The People of  Bulgaria | History |
Ethnography and Folklore | Bulgarian Cuisine | Perspective of the Day

Home 

Copyright 1997-2011 ® OMDA Ltd. Всички права запазени