ТРОНЪТ ОТ ДРУГАТА СТРАНА

Слънцето е ниско и моят фотографски опит завършва с това да погледна от високо на мястото, където са седели древни мъдреци. Кое ли стъпало са предпочитали? Може би горното. На него се седи най-удобно. Удобно е за размисъл и медитация. Удобно е за молитва към Слънцето...


58К

 
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История|
Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк
 

Copyright 1998-2011 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Home