ПРОМЕНИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА И ДИНАМИЗМА НА МЕЖДУГЕНЕРАЦИОННАТА СОЦИАЛНА МОБИЛНОСТ В БЪЛРАГИЯ 1967 1997

монография

д-р Цочо Златков - автор

проф. д-р Николай Тилкиджиев

рецензент 

проф. д-р Йордан Венедиков

рецензент 

проф. дсн. Димитър Димитров

рецензент 

Петко Симеонов, редактор

Майа Димитрова, оформление

Издателство "Омда"

ISBN 978-954-9719-17-8

 

 

 

 

омда