Institute of Sociology

Bulgarian Academy of Sciences

 

 

 

   доц. д-р Румяна Стоилова - съставител

 

   автори -

доц. д-р Р.Стоилова,  

проф.дсн А.Атанасов, 

проф.дсн Н.Тилкиджиев,

доц. д-р Б.Ивков,

М.Иванова,

доц. д-р В.Ангелова, 

А.Йорданова.

 

  Oбществени нагласи към равнопоставеността и дискриминацията. Роля на медиите за тяхното формиране

 

  Рецензенти: проф.дсн В.Златанова

               доц. дсн Д.Минев

 

  Майя Димитрова, Кузман Цеков - web design

 

  Омда

 

 

 

 

ISBN 978-954-9719-22-2     

 

 

ОМДА

2010

 

 

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 
 

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени