КОЛЕДА В НИСКАТА ЗЕМЯ

(или защо е такъв Докладът на европейската комисия)

 

Оказва се, че в моя скромен разказ става дума за онова, което истински ни свързва, нас благословените от Бога, и тях - следващите Бога.

Христос!

Христос е нашият месия. Христос е нашият човек пред Вседържателя. Той е връзката ни с Вечното, Разумното, Всесилното...

Той е общата ни парола за социалния софтуер... Неговото животоописание - Евангелието, е програмата на социалната организация в Европа и Америка, то е основа и ключ на културното строителство.

Европа, каквото и да решат бюрократи и политици в Брюксел, каквото и да мисли българският министър на просвещението, каквито и аргументи да вадят защитници на правата на човека, Христос е основата, базата, фундаментът, върху който е изграден континентът.

Без Иисус (за атеистите и друговерците онова, което смятат за Крайна причина или Върховен принцип) цивилизация и държава са невъзможни. България - презирана, мачкана, осмивана, съществува и се въпроизвежда благодарение на двойната спирала на трънения ген - венеца на Христос.

 

Имам прабаба, която се е казвала Исуса (Суса са й викали, в църквата е записана Исуса), други сред прародителите ми са със същото име, имената в рода ми шест поколения назад (дотам знам) са имена на светци, апостоли, сина Божи и майка му. Изключение правят прадядо ми Върбан и баби и прабаби с име Латина, но сред десетките имена - добре стоят.

Хората, при които гостувах, бяха свързани с Иисус по подобен начин. Все до осмо коляно. Разликата беше, че при тях по едно време се намесваше наполеоновата армия, а при мен - Осман Пазвантоглу.

Завършвам с личното отклонение заради общия християнски разказ - иначе, строго погледнато, между нас и холандците няма нищо общо.

Холандците са подредени, смислени, работливи, дружелюбни и толерантни хора.

Ние сме приказливи, претенциозни, агресивни, разединени, невъзпитани и оплакващи се. За мен най-хубавото беше, че по необяснявани причини (в тази поредица от файлове - необясявани от мен) взаимно се харесваме.

Бог да закриля Холандия!

Бог да води българите към единение.

Иисус и Светата Богородица да обърнат лице към България!


предишна

корицата