Винаги съм бил противник на това моите студенти през май да хукват по бригади, където сигурен съм са евтина работна ръка,  и семестърът им да бъде претупван с извънредни изпити. Не всичко е казано, не всичко е прочетено, не всичко сме постигнали.

Разговарял  съм по този въпрос със студентите и винаги съм правил уговорка моето поколение не можа да излезе отвън границите на България, а това е драма за нейната съдба, не за нас ние се свиваме и до днес в уюта на своята черупка, но въпросите, които сме решавали, когато сме ги решавали, сме го правили от позицията на хора, за които от Витоша по-голямо нема... Преживяваме последните си десетилетия със спомени в махленски хоризонти.

Новата генерация трябва да види Свят. Как ще стане? Както може.

Книжката на Пламен е свидетелство, че е било по-добре пред него да застане Аляска, отколкото моята скромна особа.

Все пак имам заслуга и не я крия настоявах да опише впечатленията си, за да знам, че ненапразно съм приключил семестъра с него през май, а не през юни.

Препоръчвам на скитащия в Мрежата да се спре тук и да прочете увлекателния разказ на Пламен Акълийски, защото си струва. Ще се убедиш, Непознати скитнико, че иде, иде,  нова генерационна вълна и тя ще пресъздаде България. Бъди готов да станеш част от вълната.

Петко Симеонов

>>>

 


 

Аляска - голямата земя

    (пътепис)

Пламен Акълийски, автор

Пламен Акълийски, Кузман Цеков, оформление

Майя Димитрова, редактор и коректор

Издателство "Омда"

ISBN  978-954-9719-15-4   

 

2009 г.

 

 

 

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"