Касовата бележка (социологическо изследване)

 

 

 

Касовата бележка - емпирично социологическо изследване

автори: Петко Симеонов - научен ръководител; проф. д-р Николай Тилкиджиев; доц. д-р Таня Чавдарова; Росен Бъчваров - експерт.

рецензенти: проф. д-р Веска Кожухарова-Живкова, д-р Галина Колева, д-р Цочо Златков.

издателство Омда

 

Изследването е препоръчано за печат от Научния съвет на Института по социология

 

 

 

 

 

 

 

омда

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 
 

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени