ФРАНСОА ФРИЗОН-РОШ

 

 

 

 

ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКИЯТ МОДЕЛ КАТО ИНСТРУМЕНТ НА ПРЕХОДА В  ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКА ЕВРОПА

 

България, Литва, Македония,

Полша, Румъния и Словения 

 

 

Всички се мамят по отношение на бъдещето. Човек може да бъде сигурен само в настоящето. Но дали то е истинско? И може ли всъщност да бъде опознато това настояще? Възможно ли е да бъде оценено, преценено? Разбира се, че не. Защото как би могъл онзи, който не познава бъдещето, да проумее смисъла на настоящето? Ако не знаем към какво бъдеще ни води настоящето, как бихме могли да твърдим, че то е добро или лошо, че то заслужава нашето съпричастие, нашето недоверие или нашата омраза?

 

                             Милан КУНДЕРА

                                   Незнанието

 

 

 

 

Съдържание


 

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

Начална страница

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени

 Add to Google