Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

201. Кръст - акротерия върху владишка корона, запазена в Търновската митрополия. Вярва се, че тази корона (според изследванията на негово преосвещенство митрополит Йосиф) е била на Патриарх Евтимий. Обаче [от] изработката й - венецианските орнаменти, тонове и техника при емайлировката, личи, че не е по-стара от владишката патерица, запазена там и носеща дата 7308 г. (1800 г.). Кръстът е четирикрилен, долното му крило е по-дълго, о него е прикрепено витло, което се забива във върха на короната; краищата на крилата имат листовидна форма, напомнящи формата на акантоби листа, а същевременно и формата на старобългарската арка. Кръстът е обсипан със скъпоценни камъни - зелени, бели, черно-виолетови, червени и пр. Тънка златарска изработка. Размери: височина без витлото 5 см и 3 мм; широчина 4 см и 7 мм; дебелина 4 мм. Опакото и лицето на кръста са еднакви. Скицирана на 10.Ш.1917 г. (Т. З, обр. 63.)

202. Ореол с кръст около главата на Исус Христос от „Преображение Господне" из фреските в църквата „Св. 40 мъченици" - В. Търново (XIII в.). Кръстът е сиво-син; Кръгът на ореола охра, а контурите му черна (вътрешната по дебелата линия) и бяла (външната). Темпер[н]а боя върху мазилка от вар и плява. Скициран в естествена величина през февруари 1917 г. (Т. З, обр. 36.)

203. Ореол с кръст около главата на Исус Христос, фресково изображение в църквата „Св. Петър и Павел" в Търново. Четирикрилен; долното крило се крие зад главата; Крилата са разширени навън и опират по периферията на ореола. Върху крилата се чете: . Мазилката от вар с плява, попукана и почерняла. Ореолът е 30,5 см. в диаметър. Скициран на 14.III.1917 г. (Т. З, обр. 39.)

204. Кръст с ангели, изкован релефно от злато между орнаментите на корицата на евангелието от св. Димитрия, намерено в скривалището на църквата „Св. Петър и Павел" в Търново. Работено през 1624 г. (Носи гравиран надпис и други ръкописни бележки извътре.) Естествена величина. Четирикрилен; хоризонталните му крила са наведени отляво - горе, Към дясно - долу; долното му крило е най-дълго. Скициран през март 1917 г. (Т. З, обр. 59.)

205. Кръст из стенната живопис на църквата „Св. Петър и Павел" в Търново- XVI-XVII в. Нарисуван е с темперна боя върху мазилка от вар и плява. Бял (плътна бяла) върху червената мантия на св. Димитър. Четирикрилен; с раздвоени и завити волутообразно краища; десните краища са съкратени перспективно, понеже над мантията е ръката на светеца. Скициран е в естествена величина по оригинала, находящ се в Народния археологически музей, на 15.I.1923 г. (Т. 11, обр. 77.)

206. Кукла - надгробен паметник, из гробищата на Търново Сеймен. Изработена е от борова дъска. Главата й е нарязана зигзагообразно и завършва с малка шапчица; върху лицето й са направени с трион два нареза във вид на андреевски кръст. Нова. Размери: 37x13x1,5 см. Скицирана на 12.Х.1919 г. (Т. 5, обр. 17.)

207. Кукла - надгробен знак, из гробищата на Търново Сеймен, изработена от борова дъска - изгнила. Главата й е кръгла и на горния край завършва с малка шапчица. Странични крила няма, 5-б-годишна. Размери: 38x18x2 см. Скицирана на 12.Х.1919 г. (Т. 5, обр. 5.)

208. Кръст-кукла из гробищата на Търново Сеймен, изработена от чамово дърво. Главата на куклата е кръгла. От шийката на главата излизат страничните крила, малки и четвъртити. Нова. Размери: 38х 15x2,5 см. Скицирана на 12.Х.1919 г. (Т. 4, обр. 87.)

209. Кръст - надгробен паметник, из двора на Христовата църква в с. Арбанаси. Полуразрушен, без надпис. Горното му крило е голямо и трапецовидно, долното - също и забито направо без цокьл в земята. Върху лицето му на малките странични крила са изработени розетки, а от страните им - кръстчета. По средата на лицето е издълбан голям кръст с подставка, горните три крила на който са кръстосани още по веднъж. На опакото е изработен грубо релефен кръст с две розетки. Размери: 110x55x16 см. Скициран през март 1917 г. (т. З, обр. 48.)

210. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в двора на девическия манастир „Св. Никола" в Арбанаси. Издялан грубо от бял варовик с надпис и дата (1723) полуизтрити. Женски кръст. Стра­ничните му крила са малки и четвъртити, а горното голямо и кръгло. Размери: 45x31x15 см. Скициран през март 1917 г. (т. З, обр. 44.)

211. Пътеуказател. На много места из Северна и Южна България, гдето манастирите се намират на скрити места в планината, зад баирите в гората, там, гдето пътят, водещ към тях, се пресича с други пътища, обитателите на манастирите са поставили на кръстопътищата знаци, по които пътниците да се отправят към светата обител. На някои места из гората изрязват кръстове по кората на дърветата, на други места забиват по кръстопътя и по продължението на пътя каменни плочи с гравирани или издълбани кръстове по тях или пък гравирани образи на светии, а на някои места пък забиват каменни кръстове с издълбани надписи, означаващи пътя, който води за манастира. [Изображението] представлява пейзаж около Търново - кръстопът, на който е забит освен модерният пътеуказател, до него друг такъв стар, с кръст, издялан от мрамор. На лицето му се чете следният надпис: „1879 г. Август 1, път за монастиря стаго Преображения”. Скициран през октомври 1916 г. (т. 3, табл. 1.)

212. Кръст-пътеуказател, издялан от бял едро-зърнест мрамор през 1897 г. Четирикрилен; долното му крило е най-дълго, украсен е с ъглови орнаменти, вапцани със синя и червена маслена боя.отпред на лицето му, също и върху опаката страна са издълбани надписи, които показват кой е пътят за Преображенския манастир (Търновско). Забит е с цокъл в земята. Изработка груба. Размери: 110x60x18 см. Скициран през февруари 1917 г. (т. З, обр. 25.)

213. Кръст-свещник, изчукан преди 60 - 70 години от меко желязо. Четирикрилен; вертикалните му крила са тънки - 1 см в диаметър, горното завършва с блюдо и тръбичка за свещи, долното - с триножна подставка, пресечено е с кръгла плочка на 40 см под хоризонталните крила; тия последните са широки 3 см и са кръстосани в краищата си още по веднъж. Целият свещник е висок 118 см, широк 32 см. Намира се в Преображенския манастир при Търново. Скициран през март 1917 г. (т. З, обр. 53.)

214. Кръст-свещник из девическия манастир „Св. Никола" в с. Арбанаси. Изработен е от меко желязо, вапцан с черна маслена боя. Осмокрилен; шестях странични крила са кръстосани още по веднъж, та става двадесетокрилен. Горното му крило завършва с цилиндър за голяма свещ, а под него блюдо. Долното завършва с триножна подставка. Размери: 27 см широчина, височина на целия свещник 115 см, височина само на кръста без колонките и подставката 20 см; широчина на крилата 2 см, дебелината им 3 см; дебелина на колонката 1,5 см в квадрат. Работен е през 1833 г. Скициран през март 1917 г. (т. З, обр. 54.)

215. Кръст-свещник из христовата църква в с. Ар­банаси, Търновско (в старото отделение), от XVIII в. Изработен от меко желязо. Четирикрилен; страничните му крила се кръстосват още по веднъж, вертикалното му крило завършва с конус, отворен нагоре за голяма свещ, долното му крило е раздвоено и краищата му се забиват нагоре волутообразно. Подставката е голяма, по средата е избита във вид на буквата „П, а краищата й са заковани о стената. Изработен е грубо от меко желязо. Размери на кръста: широчина 12 см, височина 13 см, широчина на подставката 44 см, височина 8 см. Скициран през март 1917 г. (т. 3, обр. 55.)

216. Халка от кръст, изработен в гр. Дряново от бронз; кръстът е четирикрилен, долното му крило е най-голямо, горното е по-малко и двете са трапецовидни, обърнати с тясната си страна към центъра на кръста; двете странични крила са по-малки и квадратни. Кръстът е прилепен с горния си край о хоризонтална пръчица, която дели кръста на два неравни отреза, а с долния си край о самата халка. Размерите на халката: външен диаметър б см, дебелина 7 мм; на кръста: височина 3 см, широчина 2 см и дебелина 2 мм. Халката се окачва на роговете на биволите из дряновско за предпазване от зла напаст. Из сбирката на Ив. Енчев-Видю. Скицирана през март 1917 г. (т. З, обр. 11.)

217. Украшение из старобългарски ръкопис. Копие на винетка из старобългарски ръкопис. Дамаскин от XVI столетие, написан върху книга. Оригиналът е направен с акварелни бои и със стрит на прах златен варак, смесен с албумин от яйце. Тук се вижда как е преплетен кръстът между плетеницата - орнамент. Копирано от оригинала на библиотеката в гр. Елена през април 1916 г. (т. 2, табл. 11.)

218. Кръст-акротерия от иконостас в църквата на Преображенския манастир, Търновско. Резбарска работа, позлатен, под варака се вижда грундът с оранжева боя. Работен между 1849-1860 г. Чети­рикрилен; горните му три крила са еднакво големи, а долното е два пъти по-дълго от другите. Всички крила са закръглени в краищата си и са кръстосани още по веднъж. Размери: 30x20x2 см. Скициран през март 1917 г. (т. З, обр. 64.)

219. Кръст - надгробен паметник, из двора на Пбраженския манастир при Търново. Горното му крило е кръгло (женски) с фриз от триъгълни орнаменти; страничните крила са малки, а долното голямо и забито направо без цокъл в земята. На лицето му между страничните крила са гравирани малки равнокрили кръстчета с разширени навън краища; успоредно с крайния контур е гравирана линия. Издялан е тънко от бял пясъчник следРуско-Турската война. Размери: 70x29x7 см. Скициран през март 1917 г. (т. З, обр. 47.)

220. Надгробна плоча с кръст, положена хори­зонтално над гроб из гробищата на с. Килифарево. От сив сланец, груба изработка. Кръстът е четирикрилен, долното му крило е най-дълго; отстрани са гравирани две ангелчета; над страничните крила е гравирано [не се чете], а под тях надолу полуизтрит надпис с дата 1889 г. Размери на плочата: 160x8x7 см; на Кръста: 30x18x0,5 см. Скицирана през март 1917 г. (Т. З, обр. 42.)

221. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Килифарево, Търновско, издялан с барокови контури от сив точилен камък. Кръстът е равнокрилен, изработен на горния край на плочата като акротерия. По средата на плочата е издълбана широка ниша за свещи и кандило; над нея върху лицето на плочата две розетки и над тях гравирана линия, която при пречупванията си взема свободообразен вид. Рисуньк и техника добри. На опаката си страна носи надпис с дата 1878 г. Скициран през март 1917 г. (Т. З, обр. 41.)

222. Надгробна плоча с кръст от гробищата на с. Килифарево, Търновско. Кръстът е четирикрилен, страничните му крила са къси, горното е по-дълго, а долното е най-дълго; всичките са разширени в краищата си; издълбан е 2 см дълбоко в недялана плоча от сив пясъчник. Пред плочата са забити вертикално плочки, образуващи сандъче за свещи и кандило. Размери: на плочата - 65x55x8 см; на кръста - 18х 15 см; широчина на крилата 3 см. Изработена е няколко години преди Руско-Турската война. Скицирана през март 1917 г. (Т. З, обр. 40.)

223. Кръст - надгробен знак, из гробищата на с. Килифарево, Търновско, изработен от букови дъски. Четирикрилен. Горните му три крила са закръглени в каищата си -от тях страничните са по-къси от горното, а долното крило е най-дълго. Лицето му е украсено с един андреевски кръст и напречни нарези от трион. Полуизгнил, с ковчег от плочи, 10-15-годишен. Размери: 95x38x3 см. Скициран: 18.Ш.1917 г. (Т. 5, обр. 23.)

224. Кръст-кукла из гробището на с. Килифарево, Търновско. Издялана от буково дърво преди 10-15 години. Пред куклата са забити няколко плочи, образуващи сандьче за кандило и забито в земята, горните три крила са закръглени в краищата си, а по средата стеснени; украсена е с кръстове във вид на буквата „Х" и вертикални и хоризонтални нарези с трион. Размери: 45x28x3 см. Скицирана през март 1917 г. (Т. З, обр. 19.))

225. Кръст от иконата „Св. Никола" от църквата „Св. Димитрий" в гр. Лясковец. Нарисуван с маслени бои върху набедреника на светията, фон тъмносин (ултрамарин), който става по-светъл от ляво към дясно. Нарисуван е с червена боя (епднзспкл). Успоредно на контура му, отвън върви тънка бяла линия. Крилата на кръста се разширяват навън. Пред всеки край е нарисувана по една голяма и една малка елипсовидна точка; от ъглите му излиза по един лъч; с бяла боя срещу лъчите над бялата линийка са нарисувани бели палметки. Размери на кръста: 11,5 см височина, 9,5 см широчина. Иконата е работена върху грундирана с гипс и платно дъска. Носи надпис с дата 1864 г. Скициран през февруари 1917 г. (Т. З, обр. 32.)

226. Надгробен паметник с кръстчета из гробищата в двора на църквата „Св. Димитър" в гр. Лясковец при В. Търново. Изработен от сив точилен камък, когато се е строила църквата (1860 г.), по поръка на баба Минка, за да се постави на гроба й, когато умре. Паметникът е четвъртит, грубо издялан блок с размери 50 см (над земята) височина, 36 см широчина и 16 см дебелина. На горния му край върху лицето е издълбано равнокрило кръстче с размери 7 см височина и 6 см широчина; под него е издълбана ниша със свод на прага, на която е забито желязно равнокрило кръстче за лепене на свещи. Размери на кръстчето: 7x7x0,3 см. Нишата се затваря с тенекиена врата. Лицето на паметника и тенекиената врата са били украсени с цветя (наивен рисунък) с маслени бои - синя, черна и бяла. Скициран през февруари 1917 г. (Т. З, обр. 24.)

227. Кръст-кукла из гробищата на с. Шереметя, Търновско, изрязана преди 10-15 години от борови дъски. Главата на куклата е яйцевидна с назъбена шапчица (мъжка кукла). От шийката на куклата излизат двете странични назъбени крила; долното крило е по-дълго и трапецовидно. Размери: 45x20x2 см. Скицирана през февруари 1917 г. (Т. З, обр. 20.)

228. Кръст-кукла из гробищата на с. Шереметя, Търновско. Главата на куклата е кръгла, с кръстче на горния край (шапчица-мъжка кукла); между главата и страничните малки назъбени крила е оставена при изрязването шийка; долното крило е по-дълго и трапецовидно; изрязана е от борова дъска преди 10-15 години. Скицирана през февруари 1917 г. (Т. 3, обр. 21.)

229. Кръст-свещник из църквата „Св. Атанасий" в гр. Горна Оряховица. Четирикрилен, равнокрилен, краищата на крилата му са кръгли; о горното крило е закрепен дискос с цилиндри за свещи; долното му крило се продължава до триножната подставка на свещника. Колонката е пресечена с многоъгълна ябълка, по която висят халки. Целият свещник е изкован от меко самоковско желязо. Кръстът е с размери: 17,5x17,5 см. от горния край до ябълката е 37 см; дебелина на крилата на кръста 1 см; дебелина на колонката 1,5 см2. Работен е, Когато се е строила църквата — 1802 г. Скициран на 3.III..1916 г. (Т. 5, обр. 53.)

230. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в двора на църквата „Св. Атанасий" в гр. Горна Оряховица. Издялан от бял ситношуплив варовик. Рисунък и техника добри. Четирикрилен; горното му крило е във формата на трапец, обърнат с основата си нагоре; средните две крила са квадратни и малки; долното е голямо и се стеснява нагоре, та става петоъгълно. Един и половина см навътре от контура по лицето е гравирана успоредно с него линия. Тази линия се развива във фриза - успоредна с най-горния контур на лицето на кръста, и друга при фриза на ъглите: там, гдето страничните линии на долното крило се разчупват. Фризите са от зигзагообразен мотив, с издълбани по едно равнокрило кръстче и на двете странични крила. В средата на лицето, базиращ на долната фриза, е издълбан плитко четириъгълен кръст с полукръгла подставка, в която е гравирано копието, отдясно копието с гъбата; около кръста се чете 1863; под фризата надпис. Размери: 88x35x9 см. Скициран през юни 1916г. (Т. З, обр. 29.)

231. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в гр. Горна Оряховица. Издялан от бял ситношуплив варовит камък. Четирикрилен; на горното крило има полуцилиндричен израстьк, долното се разширява вьв вид на цокъл; между четирите крила в ъглите са издялани полуцилиндрични израстъци, с гравирани на лицето им лъчи; в средата на лицето е издълбан 1,5 см широк четирикрилен кръст, а успоредно с крайния контур е гравирана линия. Този кръст е от типа на по-новите (след Освободителната война 1877 г.) кръстове из Горнооряховско. Средна височина 1 м, широчина 60 см и дебелина 15 см. Скициран от оригинала през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 5.)

232. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Горна Оряховица, издялан след Руско-Турската война от сив, мек, трошлив пясъчник. Четирикрилен; горното му крило е най-голямо, страничните най-малки - всичките са трапецовидни; долното базира на четвъртит цокъл, неразделен от кръста. Зигзаговидният орнамент, а също и надписът едва личат - изронили [са] се. Размери: 75x58x12,5 см. Скициран на З.VI.1916 г. (Т. 6, обр. 26.)

233. а. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Горна Оряховица, пренесен от двора на църквата „Св. Богородица". Задната му страна носи надпис с дата 1829 г. Четирикрилен. Горното му крило е подковообразно с фриза от гравирани и дълбани резбарски зигзаговидни орнаменти; страничните му крила са малки и четвъртити с гравирани и дълбани розети; долното му крило е най-голямо и забито в земята без цокъл. По него е гравирана фриза от кръстосани линии, под нея дълбана фриза от триъгълничета; над нея кръст четирикрилен с подставка — лобното място с глава адамова и вензелите на Христа. От бял шуплив варовик. б. Детайл от розетките. Размери: 63x32x9 см. Скициран на 3.VI.1916 г. (Т. 6, обр, 25.)

234. Кръст-кукла из гробищата на гр. Горна Оряховица, изрязана от борова дъска преди 8-10 години. Главата й е кръгла, с шапчица; страничните й крила са малки и Врязани с дъга навътре. Долното й крило е по-широко от главата (25 см, а главата е 23,5 см). Височината й над земята е 68 см, дебелината - 1,5 см. Скицирана на З.VI.1916 г. (Т. 6, обр. 77.)

235. Свещник с кръстове из църквата „Св. пророк Илия" в гр. Свищов. Изкован е от меко желязо през 1835 или [18]36 г., Когато е строена църквата и иконите - рисувани. Кръстовете са четирикрилни с палметовидни краища. Размери: на целия свещник с подставката му 1,43 см; на горната част до ябълката 60 см, а широчина 38 см; широчина на крилата 1,5 см, широчина на лентата на пръстена 4 см. Скициран на 22. VI.1917г.(Т.5, обр.51.)

236. Свещник с кръст из църквата „Св. Петър и Павел" в гр. Свищов. Изработен е от меко желязо. Кръстът е равнокрилен с разширяващи се слабо навън крила, в ъглите на който има по един ъгловат лъч. От горното крило излиза къса колонка, върху й дискос с цилиндър за свещи; от долното крило излиза долната колонка, която по средата е пресечена с кух от пръчки глобус и по-долу с многоъгълна ябълка, а най-долу завършва с триножна подставка. Размерите са указани в скицата. По изработката си този свещник, като се сравни с ония из църквите в Сев[ерна] България, можем с увереност да отнесем към края на XIX в., когато е било използувано самоковското желязо. Размерите само на кръста: 15,5смх10смх2,5 мм. Скициран на 21.VI.1917 г. (Т. 5, обр. 52.)

237. Кръст - надгробен паметник, в нартиката на църквата „Св. пророк Илия" в гр. Свищов. Изработен е от бял ситнозърнест варовик. Четирикрилен; с трапецовидни крила; страничните са най-малки, долното е най-голямо и забито без цокъл в земята. Върху лицето на горното крило е издълбан кръст в кръг, граничещ с издълбан пръстен; средината на този кръст е кръгла и от нея навън крилата се слабо разширяват до пръстена и завършват (в пръстена) с релефни триъгълници. Между крилата в кръга са гравирани вензелите на Христа. Под кръста е издълбан надпис с дата 1234 г. Размери: 72x45x14 см. Скициран на 21.VI.1917 г. (Т. 6, обр. 13.)

238. Кръст от надгробна плоча в нартиката на църквата „Св. Преображение Господне" в гр. Свищов. Плочата носи надпис и дата  - 1144 г. Плочата е от сив твърд варовик. Размери: 23,5 см в диаметър; дълбочина 3 мм. Скициран на 21 .IV.1917 г. (Т. 6, обр. 35.)

239. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. пророк Илия" в гр. Свищов. От бял варовит ситнозърнест камък. Мъжки кръст - горното му крило е трапецовидно; страничните са къси и широки. Върху лицето на горното му крило е изработен релефен равнокрилен кръст с гравирани  и дата 1821 и надпис между слабо гравирани двойни линии. Размери: 82x54x20 см. Скициран на  21.VI..1917 г. (Т. 6, обр. 15.)

240. Кръст - надгробен паметник, из двора на цьрквата „Св. пророк Илия" в гр. Свищов. Точилен камък. Женски кръст — горното му крило е кръгло. Датиран от 1824 г. С ниша за кандило. Размери: 84x41 х 15 см. Скициран на 21 .IV. 1917 г. (Т. 6, обр. 14.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Към въведението