Стенограма на Кръглата маса   Докладът на Ран и Ът   Предизборна платформа на СДС (1990)  Публикации

Изгореното списание

Румяна Узунова

(18.4.1936 – 16.9.1995) 

Биографична справка

 

ПРЕДГОВОР

Звездните мигове на Румяна Узунова

 

Част първа: ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВЕ

 

Част втора. СИСТЕМАТА СРЕЩУ ГРАЖДАНИТЕ 

         Глава І. Медиите като оръдие на Системата

 

Част втора: Системата срещу гражданите

         Глава ІІ. Властите, независимите сдружения и проблемите с регистрацията им

 

Част втора: Системата срещу гражданите 

         Глава ІІІ. Насилието

 

Част втора: Системата срещу гражданите 

         Глава ІV. Отпорът на гражданите

 

Част трета: „ГОРЕЩОТО” ЛЯТО на `89а

 

Част четвърта: НАСИЛИЕТО КАТО ОТКАЗ ОТ ДИАЛОГ

 

Част пета: НАЧАЛОТО НА КРАЯ – след 10 ноември

 

Част шеста: ЧОВЕКЪТ СРЕЩУ СИСТЕМАТА – политическите жестове на Марлена Ливиу

 

За архива на Румяна Узунова и за ‘89а година

 

Съкращения и означения

 

Съдържание


Земята на българите | Народът на България История | Етнография и фолклор |
Българска кухня
 

Copyright 1998-2008 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.