СПИСЪК

на щатните сътрудници на в. "Демокрация"

 

 

 

 

по

ред                        

           Име и презиме

Основна заплата

Длъжност

Срок

 

I.РЪКОВОДСТВО

1.Йордан Василев

2.Пламен Иванов Даракчиев

3.Георги Игнатов Лазаров

4.Христо Борисов Андреев

 

ІІ. РЕДАКТОРИ

1. Георги Аврамов Димов

2. Пламен Димитгоз Георгиев
3. Георги Георгиев Асьов

4. Стефан Любомиров Тафров

5. Жан Изидор Соломон

6. Калина Филипова Бозеза

7. Дончо Иванов Иванов

8. Владимир Емилов Йзаноз
9. Първан Йорданов Стоянов

10.Долорес Милчова Витанова
11.Александър Пеев Динеков
12.Йордан Илиев Митев
13.Чайка Христова Траматарова

14.Катя Антонова Лазарова

15.Волен Николов Сидеров

16.Гергана Димитрова Кръстева
17.Бойко Николов Георгиев

18.Светлана Бориславова Кръстева

19.Пламен Стоев Ананиев

20.Невена Василева Маринова

21.Пламен Георгиев Асенов

22.Георги Стефанов Георгиев

23.Ева Димчева Глишева

24.Екатерина Петкова Бончева

25.Веселин Руенов Дзифев

26.Александър Спиридонов Генев

27.Атанас Стоянов Спасов

 

28.Юлияна Борисова Методиева

29.Красимир Георгиев Алексиев

30.Милена Стоянова Нонинска

31.Венета Иванова Дякова

32.Атанас Цонков Цонков

33.Светла Георгиева Лефтерова

34.Бранимир Иванов Янков

35.Росица Николова Николова

36.Лев Николаевич Кукушкин

 

II. СЕКРЕТАРИ

1.  Юри Николов Марков

2.  Димо Любомиров Казълов

3.  Правдолюб Симеон Монев

4.  Искрен Пламенов Цанев

5.  Иван Борисов Динев

 

III. КОРЕСПОНДЕНТИ

1.   Георги Владимиров Попов

2.   Тошо Димитров Лижев

3.   Георги Димитров Башеянов

4.   Радослав Иванов Черкезов

  

IV. РЕПОРТЕРИ

1.  Пламен Николов Димитров

2.  Анелия Георгиева Христова

3.  Силвия Иванова Стефанова

4.  Ирина Иванова Йорданова

5.  Весела Петкова Петкова

6.  Георги Стоянов Коритаров

7.  Валерия Вълчева Калчева

8.  Соня Александрова Стоянова

9.  Нора Борисова Стоичкова 

10. Илия Петроз Дамянов

11. Мариана Атанасова Костова

12. Мария Дачева Димитрова

13. Владимир Николов Мънзалов

14. Александър Караангелов

15. Камен Велизаров Велков

16. Сърница Ангелова Карамихова

 

V. КОРЕКТОРИ

1. Людмила Ценова   Димитрова                  

2. Ивайло Димитров Димитров

3. Маргарита Александрова Недева             

5. Чавдар Ценов Георгиев                     

6. Валентин Мариноз Петков

 

VІ. ФОТОРЕПОРТЕРИ

1.  Румен Любомиров Пръвчев

2.  Владимир Дим. Бахчеванов

3.  Майя Георгиева Кривошиева

4.  Светлана Петрова Бахчеванова

5.  Десислава Николова Стоичкова

 

 

 

VII. УРЕДНИЦИ

1.   Дарина Антонова Милошева

2.   Стоян Венелинов Праматаров

3.   Николай Марков Илиев

 

 

VIIІ. СЧЕТОВОДСТВО

1.    Никола Божилов Яначков

2.    Жанета Цанкова Желева

3.    Лазарина Димитрова Стоилова

4.    Любен Димитров Лазаров

 

 

 

ІХ. АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

 

1.  Христо Конст. Цветков

2.  Таня Живкова

 

3.  Нели Иванова Димова

4.  Алиса Климент.Ценова

 

 

 

5.  Анна Динева Николова

6.  Юлия Евгениевна Чернишова

5.  Даниела Илиева Николова
8.  Пенка Илиева Деновска
9.  Спиро Миланов Георгиев
10. Анастасия Йоанис Иванова
 

11. Минка Гичева Иванова

12. Росица Тонева Сомова

13. Диана Василева Николова

14. Калина Иванова Данеза

15. Нада Тенева Петранова

16. Даниела Гайдарска
17. Любомир Илиев Савов

18. Олга Трифонова Маринова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гл.редактор

 

зам.гл.редактор

зам.гл.редактор

зам.гл.редактор

 

 

 

редактор

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

 

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

 

 

 

секретар

,,

,,

,,

,,

 

 

кореспондент

,,

,,

,,

 

 

репортер

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

 

 

 

коректор

,,

,,

 

,,

 

,,

 

 

 

фоторепортер

 

 

 

 

 

 

 

 

уредник

,,

,,

 

 

 

гл.счет.

счетоводител

касиер

инкасатор

 

 

 

 

 

зав.отдел

секретар-

координатор

куриер

стенограф-

машинописка

 

 

машинописка

,,

,,

закупчик

чистачка

,,

,,

,,

,,

 

чистачка

домакин

шофьор

документатор

 

 

безср.

,,

,,

 

 

 

безср.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3 м.- 1.VII.

безср.

3м.от.12.II.

безср.

,,

,,

,,

,,

безср.

3м. от 14.4.90

    до 14-6.90

,,

,,

3 м. от 1.4.90

безср.

,,

,,

,,

,,

,,

 

 

 

(непосочено -

бел.м. П.С.)

 

 

 

 

 

(непосочено- бел. моя П.С.)

 

 

 

 

 

 

3 м-1

,,

3м-1

3м-1

3м- от 1.3.90

3м- от 1.3.90

3м- от 1.3.90

3м- от 1.3.90

безср.

3м- от 1.4.90

3м- от 1.4.90

3м- от 1.4.90

3м- от 13.3.90

(непосочено- бел. моя П.С.)

 

 

 

 

безср.

,,

 

,,

 

 

,,

 

 

 

3м-от 24.II.

3м-от 19.II.

3м-от 12.II.

3м-от 12.II.

безср.

 

 

 

безср.

3м-от 11-4-90

безср.

 

 

 

безср.

безср.

безср.

безср.

 

 

 

 

 

безср.

безср.

 

безср.

 

1/2 щ.бр.

срок 3 м.

1.II.90

безср.

 

 

(непосочено-

бел.м.П.С.)

 


 

 Забележка: Списъкът е циклостилен екземпляр с 5 графи - 1. № по ред; 2. Име и презиме; 3. Основна зплата; 4. Длъжност и 5. Срок. Основната заплата не е нанесена, но не съм сигурен по времето, към което предполагам, че се отнася (края на март - средата на април 1990 г.), дали заплатите бяха определени и дали се плащаха. Списъкът не е датиран. По-скоро представя структурата на редакцията. Ако не се лъжа, броят на чистачките е такъв, защото към редакцията се водеха всички чистачки на сградата. Но е възможно и да греша. Йордан Василев знае повече. Бел. моя - Петко Симеонов.

 

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

 

Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2011 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.