РЕАЛИИ: КАНДИДАТ-ЧЛЕН НА БКП

 

 

КАНДИДАТ-ЧЛЕН НА БКП До началото на 70-те години всички кандидати за членове на БКП преминаваха кандидатски стаж от една година. Кандидат-член се ставаше по същия ред, по който се ставаше член. Кандидат-членът нямаше право на глас при гласуванията и не можеше да бъде избиран в партийните органи. След преминаване на стажа, той или биваше приеман за член на партията или му удължаваха стажа или беше изключван (чл.18, Устав на БКП, 1958).


 

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени