РЕАЛИИ: ЧЛЕН ПЪРВИ

 

В действащата по времето на тоталитарния комунизъм Конституция (приета с референдум през 1971), беше определена ръководната роля на комунистическата партия:

Член 1

Народна република България е социалистическа държава на трудещите се от града и селото начело с работническата класа.

Ръководна сила в обществото и държавата е Българската комунистическа пратия.

Българската комунистическа партия ръководи изграждането на развито социалистическо общество в Народна република Бълагрия в тясно братско сътрудничество с Българския земеделски народен съюз.

В Конституцията, с която ни завари Голямата промяна, има множество изрази, които утвърждават тоталитарния характер на държавата и нейната обвързаност със Съветския съюз. Така че под лозунга долу член първи се разбираше премахването на всички текстове, от които следваше, че България е тоталитарна комунистическа република. От политическа гледна точка това означаваше искане за отмяна на конституцията.

 


 

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени