ДВИЖЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА

/ТНТМ/

 

 

(Движение за) техническо и научно творчество на младежта. Дъщерна организация на ДКМС, която провеждаше различни състезания, конкурси, прегледи, изложби и други подобни, с които се поощряваше изобретателността и сръчностите на децата и младежите и се съдействаше за тяхното приобщаване към иновациите. Организираха се и се субсидираха издания и кръжоци. Раздаваха се награди. Създаваше се и се поддържаше значима материална база. Организацията контролираше финансови средства.

 


 

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени