СЪВЕТСКИ  СЪЮЗ

 

Съветски съюз, Съюз на съветските социалистически републики, СССР - Империята на тоталитарния комунизъм. На 30 декември 1922 година е пръвъзгласено нейното създаване. Замисълът е бил, че след Световната революция, която е неизбежна в тогавашното комунистическо виждане, всички държави, в които се установява комунистическа власт ще се присъединяват към СССР. След Втората световна война  СССР става свръхсила, която в съперничество и договореност със САЩ поддържа световния ред. В състава на СССР влизаха 15 държави - Русия, Украйна, Белорусия, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербейджан, Литва, Молдавия, Латвия, Естония, Киргизия, Таджикистан, Армения, Туркмения. Съветският съюз се разпадна през 1991 година. 

 

Кратък справочник за Съветския съюз

 


 

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени