РЕАЛИИ: ПЛЕНУМ НА ЦК НА БКП

 

 

Закрити заседания на ЦК на БКП, които се провеждаха (по устав) поне три пъти в годината. На тях присъстваха членовете и кандидат-членовете на ЦК, ръководителите на БЗНС (като наблюдатели) и онези от лидерите на основни казионни организации, които не бяха членове на ЦК. Право на глас имаха само членовете. На пленумите се вземаха решения по всички важни въпроси на страната. В периода 9.9.1944 10.11.1989 няма нито един случай, в който пленумът да е отхвърлил предложеното решение от генералния секретар и политбюро. Нещо повече при гласуванията не е даван глас против, а при обсъжданията само в няколко случая ораторите са се опитали да изложат мнение, което е различно от позицията на генералния секретар и политбюро. С решенията на  пленумите се задвижваше по определени въпроси тоталитарната бюрократична машина на партията и държавата.

 


 

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени