ДИМИТРОВСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ

ДКМС  или КОМСОМОЛ

 

 

Официален приемник на серия от младежки организации, свързани с компартията и социалдемокрацията. В утвърждаваната преди 10 ноември 1989 версия началото е Съюзът на работническата социалдемократическа младеж, който е основан през 1912 година. Към предшествениците са - Българският комунистически младежки съюз (БКМС), Работнически младежки съюз (РМС), Българският общ народен студентски съюз (БОНСС).

През 1947 година всички младежки организации, свързани с политическите партии в ОФ, се обединяват в Съюз на народната младеж, който от 1949 година става Димитровски, а от 1958 г. народен е заменено с комунистически.

Димитровският комунистически младежки съюз съществува до падането на Живков. 

В ДКМС членуваха почти всички младежи от 14 до 28-30 години. За учащите се членството на практика беше задължително. Членуваше се по месторабота (учащите се в училището), неработещите и неучещите, както младежите по някои села по местоживеене. Членът на ДКМС се наричаше комсомолец.

Първичната организация се наричаше дружество. Дружеството избираше секретар и бюро. (Един учебен клас беше едно дружество.) Дружествата се обединяваха в организация, която се ръководеше от секретар и комитет. 

ДКМС беше огледална организация на ВЛКМС Всесъюзен ленински комунистически младежки съюз. От тук идваше и думата комсомолец - коммунистический союз молодежи.

Нейна подорганизация беше ДПО СЕПТЕМВРИЙЧЕ Димитровска пионерска организация Септемврийче. В нея членуваха всички деца от трети до седми клас (9-14 годишни). В пионерската организация класовете се наричаха отряди. Отрядите си избираха председател. Няколко отряда формираха дружинка. Дружинките имаха дружинен председател (от децата) и дружинен ръководител (по същество учител по извънкласни дейности).

Организацията се ръководеше от ДКМС. Тя имаше за цел да помогне на децата да израснат като достойни членове на комсомола.

Пионерите имаха отличителен белег червена триъгълна връзка, чието носене в ранните години (50-те, 60-те) беше задължителна при ходене на училище.

Това е една от най-ранните прояви на подражанието на Съветския съюз до 10 ноември се водеше, че ДПО Септемврийче е основано от БКП на 23 септември 1944 година по подобие на Всесъюзната пионерска организация В. И. Ленин в СССР.

Децата от първи и втори клас бяха организирани по същия начин както пионерите, но те бяха чавдарчета  и носеха сини връзки. Оттук дойде и един от неофициалните шеговити лозунги на СДС през 1990 година - "Всички чавдарчета са седесарчета".

Детето в първи клас беше приемано и одобрявано за чавдарче. В трети то се преценяваше дали е достойно да стане пионерче. В седми клас го обсъждаха дали да го приемат в комсомола. На 14-годишна възраст тинейджърът вече три пъти беше минавал политическо одобрение (или неодобрение, защото имаше и такива епизоди). Естествено, че беше декламирал или пял за партията любима пред комисия, клас, родителско тяло, граждани...

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени